برگزاری کارگاه بین‌المللی معماری خشتی در یزد

برگزاری کارگاه بین‌المللی معماری خشتی در یزد

نخستین کارگاه بین‌المللی «معماری خشتی، شهر میراث جهانی یزد» از روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در دانشگاه یزد به مدت یک هفته آغاز شد.