عراق، دومین کشور زیارتی جهان اسلام

 

عراق کشوری عرب زبان درخاورمیانه و جنوب غربی آسیاست، هرچند که تعداد زیادی از جمعیت این کشور را کرد زبان ها نیز تشکیل می دهند.  پایتخت عراق شهر بغداد بوده و این کشور از جنوب با عربستان سعودی، از غرب با اردن وسوریه از شرق با کشورمان ایران و از شمال با ترکیه همسایه است.

کربلا

شهری مذهبی و مقدس برای تمامی شیعیان جهان که تا سال ۶۱ قمری بیابان بزرگی بوده به نام نینوا که البته مردم ان منطقه، نام های دیگری نیز بر روی ان نهاده بودند، اما بعد از سال ۶۱ قمری و رودیداد  عظیم کربلا و قیام امام حسین (ع)، به تدریج مورد توجه شیعیان قرار گرفت تا به امروز که بزرگ ترین میعادگاه شیعیان و دومین میعادگاه بزرگ مسلمانان جهان به شمار می آید.

تور کربلاهمه ساله در ایام زیارتی خاص به ویژه تا سوعا و عاشورا  و اعیاد مذهبی مانند عید قربان و ولادت امام حسین در قالب کاروان های زیارتی عتباتبرگزار می شود. این تورها در دو نوع  تور کربلا هوایی و تور زمینی کربلابه مسافران ایندیار خدمات رسانی می کنند.

اغلب تور های عتبات  شامل بلیط رفت برگشت، اقامت در هتل به همراه ناهار وشام، ویزای عراق، بیمه مسافرتی، گشت وزیارت به همراه مدیر و مداح مجرب است.

نجف

شهرنجف پس از سوء قصد و کشته شدن اما علی (ع) توسط ابن ملجم  تبدیل به شهری مهم در میان مسلمین جهان تبدیل شد. اهمیت این مکان مذهبی علاوه بر در برگرفتن پیکر پاک امام علی، به واسطهوجود آرامگاه حضرت هود، نوح وصالح نیزدر آنمی باشد و به همین دلیل است که همواره در مناسبت های دینی مانند ایام ولادت و شهادتیکی از پر رفت و امد ترین مقاصد جهان اسلام به شمار می آید.

تور نجفهمواره با بلیط چارتر از مقاصد مختلفی چون کشور عزیزمان ایران صورت می پذیرد.معمولا تورکربلاو تور نجف به صورت گروهی انجام می شود.

اربعین حسینی

اربعین حسینی، ۲۰ صفر و درواقع چهل روز بعد از شهادت امام حسین(ع) است که جزو مهم ترین مناسبت های شیعیان جهان به شمار آمده و همه ساله پر شور تراز سال های قبل برگزار می شود. این مناسک که به نوعی فستیوال مذهبی برای نشان دادن اتحاد و وحدت میان شیعیان تبدیل شده، یکی از بزرگ ترین مراسم پیاده روی جهان نیز محسوب می شود. درواقع پیاده روی اربعین پس از مراسم حج در کعبه، دومین مراسم بزرگ مذهبی در سرتاسر جهان است.

فلسفه پیاده روی اربعین

پیاده به کربلا رفتن به خصوص در ایام اربعین، فلسفه و مضوعیت خاص خود را دارد و از آنجا که پرداختن به ان از همان سال های اولیه پس از شهادت امام حسین در زمره کارهای ثواب قرار گرفته، احادیث و روایات زیادی در باب آن وجود دارد.

به طور مثال، بنابهفرمودهامامعسکری(ع)؛یکیازنشانههایمومن–کهدراینروایتمقصودشیعهاست–زیارتسیدالشهدادرروزاربعینمیباشد.

چراکهامامصادق(ع) بهیکیازدوستانخودمی‌فرماید:

قبرحسین(ع) رازیارتکنوترکمکن.

پرسیدم: ثوابکسىکهآنحضرترازیارتکندچیست؟

حضرتفرمود: کسىکهباپایپیادهبهزیارتامامحسین(ع) برود، خداوند برای هرقدمىکهبرمى‏دارد، یکحسنهبرایشنوشتهویکگناهازاومحومى‏فرمایدویکدرجهمرتبه‏اشرابالامى ‏برد.

سابقه تاریخی پیاده روی اربعین

ازجهتیجریانپیادهرویبرایزیارتسیدالشهدادرروزاربعینسابقهایتاریخینیز دارد. زیارتکربلاباپایپیادهدرزمانشیخانصاریرسمبودهاست،‌امادربرهه‌ایاززمانبهفراموشیسپردهمی‌شودکهدرنهایتتوسطشیخمیرزاحسیننوریدوبارهاحیامی‌شود.

تور اربعینهر ساله حتی در زمان اوج تسلط داعشیان بر بخش هایی از کشور عراق برگزار شده و همواره نیز با استقبال زیادی از طرف مردم رو به رو گشته است. این تورها از چندین هفته جلوتر به صورت گروههای مردمی به صورت پیاده از مرزهای مهران  و سایر مرزهای ایران آغاز شده و در مرز،ویزای عراق برای زائران صادر و بیمه مسافرتی گرفته می شود. گروه های مردمی معمولا توسط یک مدیر کاروان که شناخت کامل نسبت به عتبات دارد، هدایت می شود.

نوشته عراق، دومین کشور زیارتی جهان اسلام اولین بار در توریست ها – گردشگری – جهانگردی – ایرانگردی پدیدار شد.