فرشاد منشی زاده جهانگرد جوان

سایت کوله پشتی با جهانگردی تحصیل کرده و خوش ذوق با چهره‌ای متبسم و پرانرژی، فرشاد که مهندس عمران می‌باشد، به کار ساخت و ساز مشغول می‌باشد که فعالیت گردشگری خودرا از سال مشغول گردیده و تا به حالا توانسته تعداد قابل توجهی از مقاصد گردشگری ایران و نقاظ مختلف جهان سفر نماید. فرشاد منشی زاده خود را این چنین معرفی نموده است: