نجات گردشگران عمانی از سیلاب بندر چارک

نجات گردشگران عمانی از سیلاب بندر چارک

گردشگران عمانی که در مسیر سفر به شیراز در اثر باران شدید در سیلاب بندر چارک گرفتار شده بودند توسط نیروهای امدادی نجات یافتند.