چگونه ویزای تایلند بگیریم؟

چگونه ویزای تایلند بگیریم؟

کلیه شهروندان ایرانی که از طریق زمینی یا هوایی قصد سفر به تایلند را دارند، باید پیش از سفر ویزای خود ا از سفارت سلطنتی تایلند دریافت کنند.