کاخ سعد آباد تهران ؛ مجموعه ای از کاخ موزه های سلطنتی

 کاخ سعد آباد تهران ؛ مجموعه ای از کاخ موزه های سلطنتی

کاخ سعد آباد در کوهپایه‌های توچال و دره دربند تهران با مساحتی حدود ۱۱۰ هکتار قرار گرفته است. سعد آباد از ۱۸ کاخ کوچک و بزرگ از دوره‌های قاجاریه و پهلوی تشکیل شده است.